Món Chính

BÁNH ÍT TRẦN

Giá: 35000đ

BÁNH NẬM

Giá: 35000đ

Bánh canh cá Lóc

Giá: 35000đ

BÁNH BỘT LỌC

Giá: 35000đ

BÁNH BÈO

Giá: 35000đ

Bún Bò

Giá: 48000đ

Facebook chat