Bánh canh cá Lóc

  • Giá: 35.000 vnđ

SẢN PHẨM MENU KHÁC
BÁNH ÍT TRẦN

Giá: 35000đ

BÁNH NẬM

Giá: 35000đ

BÁNH BỘT LỌC

Giá: 35000đ

BÁNH BÈO

Giá: 35000đ

Bún Bò

Giá: 48000đ

Facebook chat